Házirend

Bejelentkezés – kijelentkezés 
A szobákat érkezési napon 15 órától biztosítjuk. A távozási napon a szobát 11 óráig kérjük elhagyni. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát részünkre e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni, ezt az aktuális foglaltság függvényében figyelembe vesszük. Ennek felára: 5.000 Ft / szoba. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására 14 óráig felár ellenében van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába. Hosszabbítási díj: a napi szobaár 50%-a.

Bejelentkezéshez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. Ez alapján a vendégek megkapják a szobakulcsot. A szoba elhagyásakor, illetve kijelentkezéskor a kulcsot kérjük a recepción leadni szíveskedjenek. A szobakulcs elvesztése, megrongálódása esetén 5000 Ft kártérítési díj fizetendő. A szállás költségeit (szobaár, idegenforgalmi adó, stb.) a vendég érkezéskor köteles kiegyenlíteni. Az itt tartózkodás alatt felmerülő egyéb költségeket (pl.: éttermi fogyasztás) aznap, vagy legkésőbb távozás napján köteles a vendég fizetni. Fizetés nélküli távozás esetén a szálláshely jogi lépések megtételére jogosult.

Látogatók 
A szobákban csak a bejelentkezett vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat a közösségi térben szíveskedjenek fogadni.

Eszközök, berendezések 
A vendég a szálláshely eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen köteles használni, azok a szálláshely területéről nem vihetők ki. Jogtalan eltulajdonítás esetén a szálláshely büntetőfeljelentést tesz, illetve kártérítési pert indít. A szoba bármilyen átrendezését csak a szálláshely munkatársa vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Az önkényes átrendezésből eredő kár a vendéget terheli. A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. Amennyiben a vendég valamilyen berendezés, felszerelés hibáját észleli, haladéktalanul értesítse a recepciót. A vendég a hibát nem javíthatja ki, az ebből eredő károkért – még akkor is, ha a kár kizárólag saját magát érte – a szálláshelyet felelősség nem terheli.

Takarítás 
A szobák napi takarítása 8 és 15 óra között történik. Ágyneműcsere hosszabb tartózkodás esetén 3 naponta, törölközőcsere a vendég jelzésétől függően (fürdőszoba padlójára helyezve) történik. A vendég magatartása miatt erősen szennyezett szoba és szobai textíliák takarításának és fertőtlenítésének költségét a szálláshely részben vagy egészben a vendégre háríthatja. A szálláshely mentesülhet a napi takarítás alól, abban az esetben, ha „Kérem, ne zavarjanak!” tábla lóg a vendég ajtajának külső kilincsén.

Biztonság, tűzvédelem 
A szálláshely egész területén tűzjelző rendszer üzemel. A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos, a tűzvédelmi szabályzatot minden vendég köteles betartani. Tűz esetén kérjük, értesítse a recepciót, és jelezze a tüzet az épületben található tűzjelző berendezésen.

A szálláshelyen zártláncú kamera rendszer működik, a kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyőket az arra jogosultak figyelik. A szálláshelyen a recepciós jelenléte folyamatos, jogosult a vendéget jogsértő magatartás esetén figyelmeztetni, tettenérés esetén feltartóztatni, szükség esetén rendőrt hívni.

Károkozás 
Kérjük, óvja meg a berendezési tárgyakat. Károkozás esetén a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője, illetve kísérője köteles a kárt megtéríteni. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt, a szálloda az okozóval megtérítteti. Az átadott kulcs esetleges elvesztése esetén, a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát (2.000 Ft/db), vagy a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

Dohányzás 
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 40.000 Ft díjat fizetni a szálláshely üzemeltetője részére, melyet a szálláshely üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

A vendégek nyugalma 
Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22 óra és 6 óra között. Ebben az időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerőjű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közösségi térben lévő hangos zenélést.

Talált tárgyak 
A szálláshelyen talált gazdátlan dolgot a vendég a recepción köteles leadni. A vendég által a szálláshelyen felejtett dolgokat a szálláshely egy hónapig köteles megőrizni. Az elhagyott élelmiszert, gyógyszert, romlandó dolgokat a szálláshely azonnal megsemmisíti.

A szálláshely kártérítési felelőssége 
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért szálláshelyünk nem vállal felelősséget. Kérjük, értékeiket a szobai széfben vagy a recepciós széfben legyenek kedvesek elhelyezni.

Háziállatok
A szálláshelyre korlátozott számban háziállat behozható (max. 2 kistestű állat, 10 kg-ig), de csak a 001-es szobába. A szálloda többi területén a háziállat jelenléte tilos. Az étterembe, bárba, illetve a wellness teljes területére és a kültéri medencéhez az állatot bevinni tilos!

A Házirend 2021. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes.

A Házirend a szállásfoglalási szerződés elválaszthatatlan része.